О нама

О нама

Основна дјелатност комуналног предузећа „Водовод и канализација“ је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као и снабдијевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће и одвођење отпадних вода. Поред тога дјелатност Предузећа обухвата и контролу квалитета воде, одржавање, поправке и реконструкцију система водоснабдијевања, израду техничке документације за водоводне објекте, испирање и дезинфекцију мреже, kao i оправку водомјера.

Историјат

Предузеће је основано 10.11.1983. године као „Радна организација одводња и канализација – у оснивању, Босански Шамац“. Од 31.12.1989. године, функционише као РЈ „Водовод“ издвојене из „11. Април“ Босански Шамац, те тако настаје ново предузеће под именом „Општинско јавно водопривредно предузеће Водовод и канализација“ Босански Шамац.

2005. године предузеће је регистровано као „Основно јавно водопривредно предузеће Водовод и канализација“ Шамац, код Основног суда у Добоју, Рјешењем бр. У/И – 719/05 од 02.12.2005. године и бројем рег. улошка 1-352-00, код Републичког завода за статистику број 14152 од 31.08.2006. године, те под матичним бројем 1214217 са основном дјелатношћу сакупљања, пречишћавање и дистрибуција воде.

Акционарско друштво

Од 12.02.2009. године, трансформацијом основног јавног државног државног предузећа у акционарско друштво, ово Друштво послује под називом Комунално предузеће „Водовод и канализација“ ад Шамац . Прелазак на модел пословања као акционарско друштво, је  умногоме побољшао рад предузећа и омогућио даљи напредак и развој по модерним стандардима.

КП „Водовод и канализација“ ад Шамац  данас функционише као савремено друштво са сталном тенденцијом ка усавршавању и проширењу основне дјелатности. Скупштина акционара на својим редовним седницама прати рад и развој комуналног предузећа и предузима кораке са побољшању постојећих и увођењу нових услуга према потрошачима имајући у виду најразличитије потребе својих потрошача.

Мисија

Наша мисија је унапређење квалитета живота наших корисника снабдијевањем питком водом, као и одвођењем фекалних и оборинских вода. Свакодневним залагањем испуњавамо очекивања корисника при томе водећи рачуна о заштити човекове околине и животне средине.

Визија

Наша визија је способност да континуирано снабдijевамо потрошаче квалитетном и хигијенски исправном водом. Сталним усавршавањем наших услуга и улагањем у људске ресурсе и производне капацитете, тежимо ка остваривању наше визије и унапређењу живота наших суграђана..


Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@gmail.com или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.