Водоводна и канализациона мрежа

Систем водоснабдијевања

На подручју Општине Шамац снабдијевање становништва водом за пиће се врши и из бушених бунара (субартешких бунара).

Систем водоснабдијевања се састоји од бушених (субартешких) бунара, који се налазе у више општина:

Локација бушених бунара

  • Шамац (субартешки бунар код робне куће) – бушотина рађена током 60-тих година, од око 200 m.
  • Засавица – бушотина је у центру села, са изграђеним покривеним објектом, и иста је избушена 1972. године на дубину 130 m1, са  промјером цијеви Ø 110 mm и постављеном прирубницом за спајање елемената за експлоатацију.
  • Брвник – локација у центру села код омладинског дома, са изграђеним отвореним објектом , бушотина рађена 1976. године на дубину 173 mи промјером вањске колоне Ø 110 mm.
  • Лугови – изграђен 2018. године, налази се код православне цркве у Луговима, дубине 128 м.
  • Баткуша – локација у центру села , код омладинског дома, са изграђеним отвоеним објектом, бушотина рађена 1976. године на дубину 140 mи промјером вањске колоне  Ø 110 mm .

Локација бушених бунара

  • Доњи Хасић – локација бушотине је у центру села, рађена 1972. године на дубину 140 mса промјером цијеви Ø 110 mm.
  • Хрватска Тишина – локација бунара је у кругу ОШ Тишина, бушотина рађена 1972. године на дубину 70 mса промјером експлоатационе цијеви Ø 110 mm . Сам бунар је имао урађен простор за експлоатацију уз  двоструки начин кориштења .  Један начин је био хидрофор који је постављен у ОШ Тишина за њене потребе а други је за ручно пумпање  за потребе мјештана.
  • Горња Слатина – чесме односно бушотине налазе се у дворишту ОШ у Горњој Слатини . То уствари нису артершки бунари, него побијене цијеви на дубини 8-10 m
  • Обудовац – бунарска бушотина се налази у дворишту ОШ Обудовац. Бушотина је новијег датума, рађена је крајем 1998. године , на дубину 40 mуз промјер цијеви Ø 300 mm.

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.