Водоводна и канализациона мрежа

Цијена прикључка

Цијена прикључка се односи на следеће таксе:  Такса за прикључак на водоводну мрежу индивидулано стамбених објеката – домаћинства;  за прикључак на водоводну мрежу пословно стамбеног објекта и за противпожарну воду за стамбене, пословне и стамбено-пословне објекте износи 150,00 КМ по хидрантском излазу.

Таксе

1. Такса за прикључак на водоводну мрежу индивидулано стамбених објеката – домаћинства:
За прикључак ϕ 1/2„ – 3/4„ износи 250,00 КМ (по етажи)
За прикључак ϕ 1 „ – 5/4 „ износи 270,00 КМ (по етажи)
За прикључак ϕ 6/4 „ – 2 „ износи 300,00 КМ (по етажи)
За прикључак ϕ 50 износи 420,00 КМ (по етажи)
За прикључак ϕ 80 износи 480,00 КМ (по етажи)
За прикључак ϕ 100 износи 600,00 КМ (по етажи)
За прикључак већи од ϕ 100 износи 650,00 КМ (по етажи)
1.1. Такса за прикључак индивидуално стамбеног објекта на канализацију – домаћинства:
Цијена се израчунава и плаћа као производ збира обрачунатих такси за воду и коефивијента 0,75.

2. Такса за прикључак на водоводну мрежу пословно стамбеног објекта
2.1. Основна такса за прикључак на водоводну мрежу пословно стамбеног објекта:
За прикључак ϕ 1/2„ – 3/4„ износи 370,00 КМ
За прикључак ϕ 1 „ – 5/4 „ износи 400,00 КМ
За прикључак ϕ 6/4 „ – 2 „ износи 450,00 КМ
За прикључак ϕ 50 износи 630,00 КМ
За прикључак ϕ 80 износи 720,00 КМ
За прикључак ϕ 100 износи 900,00 КМ
За прикључак већи од ϕ 100 износи 980,00 КМ

2.2. Посебна такса за прикључак на водоводну мрежу стамбене јединице у пословно стамбеном објекту обрачунава се појединачно, а и цијена се плаћа појединачно за сваку стамбену јединицу по цијенама за индивидуалне стамбене објекте.

Таксе

2.3. Посебна такса за прикључак на водоводну мрежу пословних простора у пословно стамбеном објекту плаћа се појединачно за сваки пословни простор и то:

површина до 20 м2 износи 250,00 КМ
површина до 20-30 м2 износи 260,00 КМ
површина до 30-40 м2 износи 270,00 КМ
површина до 40-50 м2 износи 280,00 КМ
површина до 50-60 м2 износи 290,00 КМ
површина до 60-70 м2 износи 300,00 КМ
површина до 70-80 м2 износи 310,00 КМ
површина до 80-90 м2 износи 320,00 КМ
површина до 90-100 м2 износи 330,00 КМ
површина већа од 100 м2 – за пословни простор површине веће од 100 м2 плаћа се такса од 330,00 КМ увећана за сваких додатних 100 м2 пословног простора плаћа се још 100,00 КМ а за сваких непуних 100м2 пословног простора плаћа се 50,00 КМ.

2.4. Такса за прикључак пословно стамбеног простора на канализацију:

Цијена се израчунава и плаћа као производ збира обрачунатих такси за воду и коефивијента 0,75.

3. Такса за противпожарну воду за стамбене, пословне и стамбено-пословне објекте износи 150,00 КМ по хидрантском излазу.


Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.