Предузеће

Јавне набавке

Према Закону о јавним предузећима Републике Српске (Oбјављен у „Сл.гласнику РС“, бр. 75 од 25. августа 2004, 78/11), процес јавних набавки је прецизно дефинисан. Дефинисане су обавезе Управе и Надзорног одбора, те сви потребни документи и процедуре које су неопходне за правилно спровођење процеса јавних набавки.

Члан 33. Закона о јавним предузећима

(1) Сви поступци набавке који се обављају у предузећу спроводе се уз строго поштовање одредби Закона који регулише ту област.
(2) Управа и надзорни одбор предузећа дужни су спроводити и надзирати спровођење одредби закона из претходног става
(1) Управа је дужна:

Члан 34. Закона о јавним предузећима

a) донијети правилник и упутство о набавци којима се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област;
б) надзирати запослене предузећа у примјени закона из претходне тачке, те одредби правилника и упутстава о набавци у предузећу.


Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.