Предузеће

Цјеновник услуга коришћења воде и канализације

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број 75/2004) и члана 37. КП „Водовод и канализација“а.д. Шамац, број 12-САД-03/11 од 22.12.2011., Надзорни одбор КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац, на својој 4. редовној седници одржаној дана 10.11.2014. године, донио је нови Цјеновник услуга коришћења воде и канализације. Цјеновник услуга је објављен у понедељак, 22.децембра 2014. године у Службеном гласнику Општине Шамац, број 11.

Обрачун цијене воде

Обрачун воде по правилу се врши преко водомјера. Сваки власник водоводног прикључка мора имати водомјер. Изузетно, у старим стамбеним зградама које немају водомјере, потрошња воде обрачунава се паушално и то 6 м3 по члану домаћинства. Обрачун цијене воде je дефинисан у Цјеновнику услуга за коришћење воде и канализације.

Обрачун цијене канализације

Обрачун цијене канализацијесе врши преко обрачуна воде, односно преко водомјерног места што је дефинисано у Цјеновнику услуга за коришћење воде и канализације.

Цијене воде

Потрошачи: становништво и привреда

Цијене канализације

Потрошачи: становништво и привреда

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да што пре решимо Ваш проблем и то путем: телефона 054 611 950, Емаила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.