Водоводна и канализациона мрежа

Основне информације

Водоснабдијевање града Шамца и приградских насеља Шкарић, Писари, Горња и Доња Црквина се врши са изворишта формираног унутар урбаног подручја града Шамца. Извориште Шамац се састоји од три бунара капацитета Б1 18,61 l/s, Б2 24,17 l/s и Б3 61,24 l/s и водоторња као резервоара за складиштење воде и повишење притиска у систему (гравитација). Извориште воде налази се у Шамцу у улици Цара Душана.

Информације о извориштима

На подручју Општине Шамац снабдијевање становништва водом за пиће се врши и из бушених бунара (субартешких бунара) и то у следећим мјесним заједницама:

 • Шамац (субартешки бунар код робне куће) – бушотина рађена током 60-тих година, од око 200 м
 • Засавица – бушотина је у центру села, са изграђеним покривеним објектом, и иста је избушена 1972. године на дубину 130 м1, са промјером цијеви Ø 110 мм и постављеном прирубницом за спајање елемената за експлоатацију.
 • Обудовац – бунарска бушотина се налази у дворишту ОШ Обудовац. Бушотина је новијег датума, рађена је крајем 1998. године , на дубину 40 м1 уз промјер цијеви Ø 300 мм.
 • Горња Слатина – чесме односно бушотине налазе се у дворишту ОШ у Горњој Слатини . То уствари нису артершки бунари, него побијене цијеви на дубини 8-10 м1
 • Доњи Хасић – локација бушотине је у центру села, рађена 1972. године на дубину 140 м1 са промјером цијеви Ø 110 мм.

Информације о извориштима

На подручју Општине Шамац снабдијевање становништва водом за пиће се врши и из бушених бунара (субартешких бунара) и то у следећим мјесним заједницама:

 • Баткуша – локација у центру села , код омладинског дома, са изграђеним отвоеним објектом, бушотина рађена 1976. године на дубину 140 м1 и промјером вањске колоне Ø 110 мм.
 • Хрватска Тишина – локација бунара је у кругу ОШ Тишина, бушотина рађена 1972. године на дубину 70 м1 са промјером експлоатационе цијеви Ø 110 мм . Сам бунар је имао урађен простор за експлоатацију уз двоструки начин кориштења. Један начин је био хидрофор који је постављен у ОШ Тишина за њене потребе а други је за ручно пумпање за потребе мјештана.
 • Брвник – локација у центру села код омладинског дома, са изграђеним отвореним објектом , бушотина рађена 1976. године на дубину 173 м1 и промјером вањске колоне Ø 110 мм.
 • Лугови – изграђен 2018. године, налази се код православне цркве у Луговима, дубине 128 м.

Додатне информације

Посебно издвајамо
 • Дезинфекција воде се врши течним (гасним) хлором у командно-контролном објекту. У оквиру објекта постоје двије радне просторије са опремом за хлоринацију. Такође, дезинфекција воде се  врши на доводу бунарске воде у просторије за хлоринацију са потисног цјевовода. Лагеровање гасног хлора врши се у 8 боца капацитета 50 kg/ком у просторији 1. Четири боце су радне а четири резервне.
 • При поновном укључењу бунарских пумпи, укључује се бустер пумпа, односно хлоринација преко ињектора. Овако датим техничким рјешењем се обезбјеђује аутоматски рад хлорне станице.

Додатне информације

Посебно издвајамо
 • У просторији 2 постављени су на једном  зиду  хлорни  апарати  за  дозирање  гасног  хлора. На  другом зиду су   ињектори  за мијешање хлора и воде (хлорни раствор). Вода за ињектор се доводи са потисног цјевовода. Ињектирање хлора се обезбјеђује помоћу бустер пумпи. Рад хлоринатора (бустер пумпи и дозатора гасног хлора) је у спрегнутом раду са радом бунарских пумпи. Кад престане рад пумпи, искључује се бустер пумпа, односно прекида се хлоринација.
 • Са градског водоводног система снабдијева  се 2865 домаћинстава  и комплетна привреда питком водом. Остатак  становништва снабдијева се углавном преко индивидуалних цјевовода.

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да што пре решимо Ваш проблем и то путем: телефона 054 611 950, Емаила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.