Водоводна и канализациона мрежа

Исправност воде

Здравствена исправност воде за пиће један је од основних предуслова доброг здравља и један од основних показатеља здравственог стања становништва, хигијенско-епидемиолошке ситуације као и социо економског стања једне земље.

У циљу заштите и унапређења јавног здравља, потребно је обезбједити довољне количине здравствено исправне воде за пиће, приступ води за пиће као и њену безбједност.

Испитивање

  • Свакодневно испитивање воде, изворишта и дистрибутивне мреже Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Шамац, представља основу за одговоран приступ нашој визији да до корисника стигне здравствено исправна вода за пиће.
  • За ову сврху користимо искључиво лабораторије за вршење основних физичко-хемијских и микробиолошких анализа, које су просторно, кадровски и технички опремљене за управо овакву врсту испитивања.

Контроле

  • Резултати оваквог приступа јесу константно задовољавајући параметри на основу којих се види да вода за пиће задовољава захтјеве Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу  у погледу  физичко-хемијских, микробиолошких, биолошких и радиолошких параметара.
  • Редовне контроле здравствене исправности воде за пиће изворишта Шамац врши Институт за јавно здравство Републике Српске – Регионални центар Добој и Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Шамац (по потреби).

Контрола квалитета

Извештај о узорцима

Контрола квалитета

Извештај о узорцима

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.