Предузеће

Правна регулатива

Прописи,  закони, општи акти предузећа, као и Прописи Скупштине општине Шамац су основа пословања КП „ВИК“ Шамац. Код комуналних предузећа, закони који се односе на пословање предузећа су Закон о комуналним дјелатностима, Закон о водама и Закон о правима располагања имовином. Од Општих аката, најважнија акта су правилници, пословници и Статут.

Закони

Законима се утврђују имовинско правни односи, начини интегралног управљања водама а такође се дефинишу и утврђују и комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса.

Општи акти

Општи акти представљају документе који омогућавају примену закона и законских аката. Међу најважније спадају Статут предузећа, правилници и пословници. Опште акте доноси Скупштина акционара а спроводи Извршни одбор и Извршни директор предузећа.


Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да што пре решимо Ваш проблем и то путем: телефона 054 611 950, Емаила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.