Водоводна и канализациона мрежа

Канализациона мрежа

Канализациона мрежа је систем техничких уређаја с мрежом надземних и подземних водова који служе за одвод отпадних и потенцијално штетних текућина.

Врсте канализационе мреже

  • Санитарна канализација, која за сврху има одвођење отпадних текућина и нечистоће из стамбених, пословних и уредских зграда;
  • Индустријска канлизациона, која за сврху има одвођење отпадних текућина из индустријских постројења;

Врсте канализационе мреже

  • Оборинска канализација, која за сврху има одвођење оборинских вода у насељима и на јавним површинама.
  • Канализација се чисти са специјалним алатима.
  • Одводњавање или дренажа

Документи

Посебно издвајамо
  • Процјена постојећег стања животне средине.
  • Процјена животне средине.

Документи

Посебно издвајамо
  • Резиме анализе заштите животне средине и социјалних питања

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.