Предузеће

Скупштина акционара

Од 12.02.2009. године, трансформацијом основног јавног  државног предузећа у акционарско друштво, ово Друштво послује под називом Комунално предузеће „Водовод и канализација“ ад Шамац . Власничка структура акционарског друштва се састоји од четири групе акциоанра. Самим акционарским друштвом КП „ВИК“ Шамац управља Скупштина акционара која на својим редовним заседањима усваја извјештаје и доноси одлуке везано за даљи рад друштва.

Структура акцијског капитала

Са окончањем процеса приватизације структура акцијског капитала друштва је сљедећа:

Органи управљања

Управљање акционарским друштвом се врши преко органа управљања.

Структура капитала

  • Општина Шамац – 66,67 %
  • ПРЕФ  РС а.д Бања Лука – 9,52 %
  • Фонд за реституцију РС а.д Бања Лука –  4,76 %
  • Остали акционари – 18,96 %

Органи управљања

  • Скупштина акционара као орган власника капитала (акционара)
  • Надзорни одбор као орган надзора
  • Управа друштва
  • Одбор за ревизију

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да што пре решимо Ваш проблем и то путем: телефона 054 611 950, Емаила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.