Водоводна и канализациона мрежа

Контрола квалитета воде за пиће

Редовне контроле здравствене исправности и контрола квалитета воде за пиће изворишта Шамац врши Институт за јавно здравство Републике Српске – Регионални центар Добој и Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Шамац (по потреби).

Контрола квалитета и здравствена исправност воде из водовода за јавно снабдијевање становништва  као и здравствена исправност воде у мјесним заједницама ( артешки бунари) утврђује се систематским вршењем основних и периодичних прегледа воде у једнаким размацима у току мјесеца, односно године, зависно од броја еквивалентних становника.

Контрола квалитета

Лабораторија за контролу квалитета воде опремљена је савременом апаратуром за одређивање физичко-хемијских параметара и микробиолошких показатеља, као и особљем који стручно обавља овај посао.

Контрола квалитета

Контрола квалитета воде један је од основних предуслова доброг здравља и  показатељ здравственог стања становништва, хигијенско-епидемиолошке ситуације као и социо економског стања једне земље.


Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.