Водоводна и канализациона мрежа

Водоводна сагласност

Услови за пројектовање инсталација  – Начелна водоводна сагласност

Да би се неки стамбени, стамбено-пословни, пословни или индустријски објекат прикључио на јавну мрежу, приликом пројектовања, извођења и изградње, а касније и при употреби прикључка морају бити испуњени одређени услови.

Документа потребна за прибављање сагласности:

 

  • Рјешење о урбанистичкој сагласности
  • Главни пројекат  објекта за који се тражи сагласност

Документа потребна за прибављање сагласности:

 

  • Извод из копије катастарског плана
  • Доказ идентитета инвеститора из урбанистичке сагласности ( копија личне карте за физичка лица или копија уписа у судски регистар за правна лица односно потврда о ЈИБ-у)

Посебно издвајамо

Преузмите документ

Посебно издвајамо

Преузмите документ

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем  путем: телефона 054 611 950, Е-маила:viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.